HMS, etikk og miljø

FNs Bærekraftsmål

Fastlane er bevisst FNs bærekraftsmål

I Fastlane tar vi vår del av ansvaret, og jobber aktivt for å minimere vårt miljø-fotavtrykk i alle ledd i verdikjeden. Fastlane jobber for å bidra til realiseringen av FNs bærekraftsmål og har valgt å ha hovedfokus på fem områder i vår dagligdag.

 

 

3. God helse og livskvalitet

I Fastlane tar vi de ansattes helse på alvor og jobber for at alle skal komme hjem hver dag. Vi bryr oss om hverandre og jobber for at alle er inkludert. Vi mener at en trygg og god arbeidsplass er viktig for bedre livskvalitet.

9. Industri, innovasjon og infrastruktur

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Fastlane jobber hver dag med å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre, fremme resirkulering og effektiv bruk av ressurser. Vi ønsker å fremme informasjon og kunnskap om bærekraftig utnyttelse av ressurser for en mer balansert og langsiktig utvikling. Et eksempel fra vår hverdag er at Fastlane oppfordrer kunder til å leie hydraulisk verktøy og utstyr der dette er fornuftig for deres prosjekt.

13. Stoppe klimaendringene

17. Samarbeid for å nå målene